Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη – Υποβολή αντιρρήσεων

Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη – Υποβολή αντιρρήσεων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου» ο Δασικός Χάρτης των πρώην ΟΤΑ Ανω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Ανω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σίκινου ν. Σίκινου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις κατά του αναρτημένου Δασικό Χάρτη. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και λήγει την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία λήγει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη:

  • Δ/νση Δασών Κυκλάδων,Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 84100 – Ερμούπολη Τηλ. 2281085509.
  • Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ. Κ. 18538 Πειραιάς Τηλ.: 2132026859.
  • Δασονομείο Νάξου Ταχ.Δ/νση: Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300 Νάξος Τηλ.-Φαξ.: 2285025089