Δωρεάν διανομή γάλακτος, φρούτων και λαχανικών σε μαθητές της Ε.Ε.

Δωρεάν διανομή γάλακτος, φρούτων και λαχανικών σε μαθητές της Ε.Ε.

Τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την κατανάλωση γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και θα μπορεί να υλοποιηθεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους 2017/2018.

Νωπά φρούτα, λαχανικά και γάλα κατανάλωσης θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε μαθητές σχολείων. Μπορούν επίσης να διανέμονται μεταποιημένα προϊόντα όπως σούπες, κομπόστες φρούτων, χυμοί, γιαούρτια και τυριά, εφόσον η επιλογή αυτή εγκριθεί από τις εθνικές υγειονομικές αρχές. Απαγορεύεται η προσθήκη ζάχαρης, άλατος και λίπους, εκτός εάν επιτραπεί από τις εθνικές υγειονομικές αρχές σε περιορισμένες ποσότητες.

Από τα 250 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης της ΕΕ που συμφωνήθηκε για το σχολικό έτος 2017/2018, περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για φρούτα και λαχανικά και 100 εκατομμύρια ευρώ για το γάλα.

Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή υγιεινών συνηθειών διατροφής στα παιδιά. Θα περιλαμβάνει τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με τα οποία οι μαθητές διδάσκονται τη σημασία της σωστής διατροφής και εξηγείται η διαδικασία με την οποία παράγονται τα τρόφιμα.

Εκτός από την απόφαση σχετικά με τον ακριβή τρόπο για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως η συμπερίληψη θεματικών εκπαιδευτικών μέτρων και άλλων γεωργικών προϊόντων, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τη βοήθεια της ΕΕ με εθνική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Η επιλογή αυτή των προϊόντων βασίζεται σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, την εποχικότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα, με προτεραιότητα στα προϊόντα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ για το σχολικό έτος 2017/2018:

 

Κράτος μέλος

Οριστική κατανομή για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

σε EUR

Οριστική κατανομή για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία

 

σε EUR

Βέλγιο 3 367 930 1 650 729
Βουλγαρία 2 677 109 1 167 367
Τσεχική Δημοκρατία 4 082 903 1 842 407
Δανία 2 386 393 1 606 402
Γερμανία 25 826 315 10 947 880
Εσθονία 565 888 732 225
Ιρλανδία 2 007 779 900 398
Ελλάδα 3 218 885 1 550 685
Ισπανία 12 932 647 6 302 784
Γαλλία 17 990 469 17 123 194
Κροατία 1 720 946 800 354
Ιταλία 21 704 956 9 261 220
Κύπρος 390 044 400 177
Λετονία 813 091 745 497
Λιθουανία 1 134 661 1 091 333
Λουξεμβούργο 343 568 193 000
Ουγγαρία 3 885 599 1 972 368
Μάλτα 372 747 144 750
Κάτω Χώρες 7 063 251 2 401 061
Αυστρία 2 946 591 1 278 933
Πολωνία 14 985 916 11 047 202
Πορτογαλία 3 283 397 2 220 981
Ρουμανία 6 866 848 10 865 578
Σλοβενία 727 411 363 811
Σλοβακία 2 185 291 1 020 425
Φινλανδία 1 599 047 3 824 689
Σουηδία 0 9 245 859
Ηνωμένο Βασίλειο 0 4 219 008
Σύνολο 145 079 683 104 920 317