Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα ενεργειακής αξιοποίησης γεωργικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα ενεργειακής αξιοποίησης γεωργικών κλαδεμάτων και εκριζώσεων

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου συμμετέχοντες φορείς από την Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πέντε επωφελούμενους φορείς που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή αξιοποίηση ξυλείας από κλαδέματα και εκριζώσεις μόνιμων καλλιεργειών, όπως αμπέλια, ελιές, πυρηνόκαρπα και οπωροφόρα δέντρα.

Επωφελούμενοι

Οι επωφελούμενοι της δράσης μπορεί να είναι εταιρείες, φορείς ή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται ή που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν:

α) στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων από μόνιμες καλλιέργειες (π.χ. αγρότες, συνεταιρισμοί),

β) στην επεξεργασία, διακίνηση ή εμπορία στερεών βιοκαυσίμων,

γ) στη χρήση στερεών βιοκαυσίμων για θέρμανση ή άλλη χρήση (π.χ. σε δημοτικά κτίρια, σε εταιρείες για παραγωγή θερμότητας / ατμού) ή

δ) άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Τεχνική υποστήριξη για την συλλογή και τη χρήση της βιομάζας
  • Υποστήριξη στην αναζήτηση καταναλωτών / τελικών χρηστών, προμηθευτών εξοπλισμού κτλ
    εξοπλισμού, κτλ.
  • Πιλοτική επίδειξη της συνολικής αλυσίδας αξιοποίησης (συλλογή, επεξεργασία και καύση)
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση της βιομάζας
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε συνέδρια, στο YouTube, και σε άλλα μέσα με συνακόλουθη προβολή των επωφελούμενων φορέων

Οι ενδιαφερόμενοι της δράσης θα πρέπει να  επικοινωνήσουν εντός του Νοεμβρίου 2016 με το ΕΚΕΤΑ και την ΠΑΣΕΓΕΣ για περαιτέρω διευκρινήσεις στα τηλέφωνα: 210 7499436 ή 210 7499429 ή 211 1069500

Πληροφορίες έργου: Το έργο uP_running χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CIRCE από την Ισπανία. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης του σημαντικού δυναμικού βιομάζας από κλαδέματα και εκριζώσεων μόνιμων καλλιεργειών, το οποίο μένει σε μεγάλο ποσοστό ανεκμετάλλευτο. Οι κύριες δράσεις του έργου επικεντρώνονται σε τέσσερις χώρες «επίδειξης» (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουκρανία), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 50% περίπου του Ευρωπαϊκού δυναμικού σε αυτό το είδος βιομάζας.