Δραματική μείωση των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στη Ρωσία το 2015

Δραματική μείωση των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στη Ρωσία το 2015

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η Ρωσία το 2015 κατέλαβε την 16η θέση μεταξύ των αγοραστών ελληνικού παρθένου ελαιολάδου, απορροφώντας μερίδιο της τάξης του 0,6%. Η επίδοση αυτή συνιστά σαφή επιδείνωση σε σχέση με το 2014, οπότε η Ρωσία είχε καταλάβει την 5η θέση με μερίδιο 2,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου.

Σε απόλυτα μεγέθη, το 2015 η Ελλάδα εξήγαγε στη Ρωσία παρθένο ελαιόλαδο αξίας 3,4 εκ. ευρώ και ποσότητας 660 τόνων, παρουσιάζοντας δραματική μείωση κατά 46% και 52% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2014: αξία 6,3 εκ. ευρώ και ποσότητα 1.391 τόνοι).

Η εικόνα αυτή φαίνεται να διορθώνεται κατά το α΄ εξάμηνο του 2016, οπότε οι ελληνικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Ρωσία εμφάνισαν θεαματική άνοδο της τάξης του 121% σε αξία και 109% σε ποσότητα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Πτώση των εισαγωγών το 2015 – Αύξηση το 2016

Οι συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 2015 ανήλθαν σε 51 εκ. δολ. ΗΠΑ, έχοντας σημειώσει πτώση της τάξης του 53,5%. Την ίδια χρονιά, σε όρους ποσότητας, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 15 χιλ. τόνους, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 51,5% σε σχέση με το 2014.

Το 2015, από τις συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου της Ρωσίας, ποσοστό 77% αφορά σε παρθένο ελαιόλαδο.

Η αρνητική αυτή εικόνα των ρωσικών εισαγωγών ελαιολάδου, ωστόσο, φαίνεται να αλλάζει αφού κατά το α΄ εξάμηνο 2016 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 53,3% σε όρους αξίας και 42,6% σε όρους ποσότητας σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2015.

Οι προμηθευτές της Ρωσίας σε παρθένο ελαιόλαδο

Κατά την τελευταία τριετία την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία με μερίδιο σταθερά άνω του 50%, και ακολουθεί στη 2η θέση η Ιταλία με μερίδιο που κινείται γύρω στο 30% και στην 3η θέση η Ελλάδα με μερίδιο που κυμαίνεται από 10-15%.

Οι πρώτες πέντε θέσεις συμπληρώνονται με την Πορτογαλία και την Τυνησία (εκτός από το 2013, οπότε την 5η θέση κατέλαβε η Τουρκία, αφήνοντας την Πορτογαλία εκτός πεντάδας), οι οποίες, ωστόσο, καταλαμβάνουν εξαιρετικά χαμηλά μερίδια επί των συνολικών εισαγωγών.