Δράση 10.1.09: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων

Δράση 10.1.09: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής εδώ, έως 13 Σεπτεμβρίου 2018. Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.