γεωργια-αγροτης-ελγα

Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»: Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας των δικαιούχων

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οριστικά αποτελέσματα με τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.01: «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας».

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 750 με συνολική αιτούμενη έκταση 3.817 εκτάρια και συνολικό μέγιστο ποσό 3,3 εκατ. €.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα και οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω email.