Δράση 10.1.02: Ενισχύσεις για την προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Δράση 10.1.02: Ενισχύσεις για την προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

Στόχος της δράσης Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα Άμφισσας με τη διατήρηση της μορφής των δένδρων που συνθέτουν τον ελαιώνα (κορμός, κώμη) και την ορθολογική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) που βρίσκονται εντός του ελαιώνα.

Περιοχές παρέμβασης

Η δράση θα εφαρμοστεί στα ελαιοτεμάχια του ελαιώνα της Άμφισσας.

Συγκεκριμένα:

Στο Δήμο Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας:

 • η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας και οι Τοπικές Κοινότητες Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου, Δροσοχωρίου, Ελαιώνος, Σερνικακίου και Προσηλίου της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας,
 • η Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και η Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας,
 • η Δημοτική Κοινότητα Δελφών και η Τοπική Κοινότητα Χρισσού της Δημοτικής Ενότητας Δελφών και

στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:

 • η Δημοτική Ενότητα Αράχωβας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμα για ένταξη είναι τα αγροτεμάχια, τα οποία:

 • είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με την επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ελιά).
 • βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.
 • καλύπτονται από ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας, ύψους άνω των 4 μέτρων.
 • έχουν ελάχιστη πυκνότητα επιλέξιμων ελαιόδεντρων (ύψους άνω των 4 μέτρων) 80 ανά εκτάριο και μέγιστη 250 ανά εκτάριο.

Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

 • Να διατηρούν τα ελαιόδεντρα στην υπάρχουσα μορφή τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες ανανέωσής τους, όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων, καρατόμηση.
 • Να εφαρμόζουν χειρονακτική ζιζανιοκτονία στα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια) χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (φρέζας) και χωρίς άροση.
 • Να συμμετέχουν με την ενταγμένη εκμετάλλευσή τους στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε:

 • 580 € ανά εκτάριο ετησίως, όταν ο ελαιώνας έχει αναχώματα (τράφια) και
 • 547 € ανά εκτάριο, όταν ο ελαιώνας δεν έχει αναχώματα (τράφια).