Δράση 10.1.08 – Κομφούζιο: 3.468 τελικοί δικαιούχοι – Το ύψος ενίσχυσης

Δράση 10.1.08 – Κομφούζιο: 3.468 τελικοί δικαιούχοι – Το ύψος ενίσχυσης

Τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι εξήντα οκτώ είναι οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.08 (2ης πρόσκλησης) «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΠΑΑ 2014 – 2020, με συνολική ενταγμένη έκταση 6.792,91 εκτάρια.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 16,1 εκατ. €.

Η χρονική περίοδος των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για τους ενταγμένους στη δράση έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2018 και λήγει την 31η Μαρτίου 2023.

Ύψος ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Το ύψος ενίσχυσης της δράσης είναι:

  • 387 € ανά εκτάριο ετησίως για τα πρώτα 2 έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία 3 έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς
  • στα 542 € ανά εκτάριο ετησίως για τα πρώτα 3 έτη εφαρμογής και στα 627 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία 2 έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά Ha ετησίως.

Για την κατ’ έτος λήψη της ενίσχυσης της δράσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) – της οποίας η αίτηση πληρωμής της δράσης αποτελεί παράρτημα – μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.