Δράση 10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Νέα παράταση στην ηλεκτρονική καταχώρηση των παραστατικών

Δράση 10.1.08 – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Νέα παράταση στην ηλεκτρονική καταχώρηση των παραστατικών

Μέχρι και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 μπορούν οι ενταγμένοι παραγωγοί στην Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτή είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το πρώτο έτος εφαρμογής ήταν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2017.