Δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ): Τα ονόματα των δικαιούχων και το ύψος ενίσχυσης

Δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ): Τα ονόματα των δικαιούχων και το ύψος ενίσχυσης

Την ένταξη 1.876 δικαιούχων στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, καθορίζει Απόφαση του Υπουργείου Αγορτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 9,4 εκατ. €.

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων αφορούν διάρκεια 5 ετών η οποία ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης. Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και το ύψος της υπολογίζεται κάθε φορά από την επιλέξιμη έκταση και το ύψος ενίσχυσης το οποίο ορίζεται στα 387 € ανά εκτάριο ετησίως για τα πρώτα 2 έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία 3 έτη εφαρμογής.

Δείτε τον κατάλογο των δικαιούχων στη σελίδα 23 εδώ.