Δράση 4.2.1 και 4.2.2: Και οι παρατάσεις συνεχίζονται…

Δράση 4.2.1 και 4.2.2: Και οι παρατάσεις συνεχίζονται…

Την παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 αποφάσισε για ακόμα μία φορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, δόθηκε επιπλέον ένας μήνας παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή  των φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Η ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας οφείλεται σύμφωνα με το Υπουργείο, στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου που αφορά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων προσφορών, την καθυστέρηση στην έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών (άδειες δόμησης κ.α.) από τις καθ’ ύλην Υπηρεσίες και του όγκου των δεδομένων που υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ.