Δράση 4.2.1 και 4.2.2: Νέα παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων

Δράση 4.2.1 και 4.2.2: Νέα παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων

Νέα παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 είναι η 5η Φεβρουαρίου 2018.

Οι συνεχείς παρατάσεις που δίνονται στις διάφορες Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι φυσικό να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στις τελικές πληρωμές των δικαιούχων.