Δράση 4.2.1: Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Δράση 4.2.1: Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων
υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό γεωργικό προϊόν, του ΠΑΑ 2014-2020, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 2 Οκτωβρίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα για τη Δράση 4.2.1 εδώ.