Δυνατότητα ενστάσεων κατά των πληρωμών στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

Δυνατότητα ενστάσεων κατά των πληρωμών στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

Τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές ξεκίνησαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Παρασκευή 2 Απριλίου.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων που έχουν προκύψει κατά τον υπολογισμό πληρωμής τους.

Συγκεκριμένα η περίοδος για ενστάσεις ανά Δράση έχουν ως εξής:

Δράση 10.1.04 ”Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα”

  • Από 14.04.2021 έως 27.04.2021

Δράση 10.1.02 ”Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας”

  • Από 14.04.2021 έως 27.04.2021

Δράση 10.1.03 ”Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν.Θήρας”

  • Από 14.04.2021 έως 27.04.2021

1η πρόσκληση της Δράσης 10.1.08 ”Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)”

  • Από 14.04.2021 έως 20.04.2021