Δύο μέτρα και δύο σταθμά στη συγκομιδή και εμπορία ελληνικών ακτινιδίων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στη συγκομιδή και εμπορία ελληνικών ακτινιδίων

Με το αριθ 3610/108686/1.9.2014 έγγραφο του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκαν οδηγίες στις αρμόδιες ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των περιφερειακών ενοτήτων για την εντατικοποίηση των ελέγχων στα ακτινίδια με βάση την  αριθ 290524/3.9.2010 Υ.Α (ΦΕΚ 1521/Β/7.9.2010) για τον «καθορισμό τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων…», υπενθυμίζοντας την αρμοδιότητα τους για τον  ορισμό της ημερομηνίας συγκομιδής .

 Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου αναφορικά με τη νέα χρονιά του ακτινιδίου, αυτή προβλέπει:

1. Την εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

2. Την έκδοση απόφασης για την έναρξη της συγκομιδής από τις Διευθύνσεις Γεωργίας κάθε περιοχής

3.  Την τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν τουλάχιστον 6,2 Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%

4.  Τη διάθεση των ακτινιδίων από τους διακινητές αφού αυτά έχουν πρώτα αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 Brix

5.  Διατάξεις που αφορούν τη συμμόρφωση και τις κυρώσεις όσων παραβιάζουν τις αποφάσεις αυτές.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών (Incofruit – Hellas) κ. Γιώργος Πολυχρονάκης, καταγγέλλει ότι για άλλη μια χρονιά λόγω της βουλιμίας «κάποιων» για <αρπαχτές> είτε λόγω έλλειψης εποπτείας και ελέγχου , συγκομίσθηκαν χωρίς την έκδοση Απόφασης Συγκομιδής ακτινίδια ποικ. Τσεχελίδης και Hayward με βαθμό ωριμότητος 4,8 Brix (εργαστήρια Agrolab), με ατομικές αποφάσεις σε παραγωγούς, κατ εξαίρεση της Υ.Α, και κατ’ επιλογή. Οι τιμές Brix είναι πολύ χαμηλές και δείχνουν (με βάση και τη μέχρι τώρα εμπειρία) πως ακόμη θέλουμε περίπου 1,5 μήνα για να ξεκινήσει η οποιαδήποτε συγκομιδή (ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν).«Αυτό, πέραν των άλλων, συνιστά άδικη μεταχείριση έναντι των λοιπών παραγωγών της ίδιας ποικιλίας και της ίδιας περιοχής», αναφέρει ο κ. Πολυχρονάκης.

Επί πλέον πληροφορίες αναφέρουν ότι ποσότητες εξήχθησαν με Πιστοποιητικά Ποιότητος & Φυτουγείας προς τρίτες Χώρες, αλλά και εμφανίστηκαν στις καταναλωτικές αγορές ελληνικά ακτινίδια που δεν ανταποκρίνονταν στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και είχαν κακή εμφάνιση, που οφείλεται σε μετασυλλεκτικές αδυναμίες ποικιλίας που είχε συγκομισθεί πρόωρα. «Είναι θλιβερό να συναντά κανείς στις λαικές αγορές ακτινίδια που θυμίζουν <κοτρώνα> και τα οποία είναι βέβαιο οτι δεν πρόκειται να ωριμάσουν ποτέ για να καταναλωθούν.»

Ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit – Hellas τονίζει ότι: «Αναμένουμε να βρεθούν τόσο οι υπεύθυνοι «έμποροι» διακινητές όσο και οι υπεύθυνοι των δημοσίων ελεγκτικών οργάνων που επέτρεψαν την πρόωρη εμπορία τους και κινδυνεύει να δυσφημισθεί η φήμη των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές