Δύσκολη έως αδύνατη η δήλωση των βοσκοτόπων από τους κτηνοτρόφους

Δύσκολη έως αδύνατη η δήλωση των βοσκοτόπων από τους κτηνοτρόφους

Σύμφωνα  με  οδηγία  που απέστειλε  ο  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  σχετικά με  τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τους  κτηνοτρόφους  που δηλώνουν  βοσκότοπους  είτε  ως  ιδιόκτητους  είτε  ως  ενοικιαζόμενους  (α.Τοπογραφικό διάγραμμα ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, θεωρημένο από Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης, μετά από χαρακτηρισμό της έκτασης αυτής και β) Βεβαίωση χρήσης της έκτασης από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες) ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων θέτει τους παρακάτω προβληματισμούς και θεωρεί αδύνατον να υλοποιηθούν αυτά τα οποία απαιτούνται και μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (17/4/2015) όχι μόνον από τους κτηνοτρόφους αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες τους κράτους.

  • Δεδομένου  του  ότι οι  τεχνικές  προδιαγραφές  τέτοιων  τοπογραφικών  είναι  συγκεκριμένες  και  ιδιαίτερα  απαιτητικές  για  κάθε  δηλούμενο  ιδιωτικό  βοσκότοπο  θα  δημιουργηθεί  μια  μεγάλη  οικονομική  επιβάρυνση  στους  δικαιούχους  παραγωγούς, την  οποία  στη  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να  καλύψουν  λόγω  της  οικονομικής  κρίσης. Αλλά  είναι  πιθανό  κάποιοι  παραγωγοί  να  θέσουν  θέμα  και  άνισης  μεταχείρισης.
  • Σε  ότι  αφορά  δε  την  θεώρηση  των  τοπογραφικών  και την  χορήγηση  της  βεβαίωσης  χρήσης  από  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές, τα  χρονικά  περιθώρια  τα  οποία  θέτει  ο  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  είναι  αδύνατον  να  εφαρμοστούν, δεδομένου  του  ότι  οι  αντίστοιχες  διαδικασίες  διαρκούν  μήνες.

Με  δεδομένο  του  ότι  οι  κτηνοτρόφοι  τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  λανθασμένων  χειρισμών  έχουν  χάσει  μεγάλο  μέρος  από  το  πενιχρό  εισόδημά  τους  και  απειλούνται  με  αφανισμό η  συγκεκριμένη  διαδικασία  θα πρέπει να  μετατεθεί  μελλοντικά  προκειμένου  να  δοθεί  η  δυνατότητα  στους  κτηνοτρόφους  να  προετοιμαστούν.

Διαβάστε επίσης:

Άμεση δήλωση των στοιχείων ζωικού κεφαλαίου από τους κτηνοτρόφους