Η κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ – Δύσκολη επιλογή για τους καταναλωτές

Η κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ – Δύσκολη επιλογή για τους καταναλωτές

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η κατανάλωση ελαιόλαδου στις ΗΠΑ αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω του εντεινόμενου ενδιαφέροντος για τις ευεργετικές επιδράσεις του στην υγεία, όσο και εξαιτίας της διαχρονικής πτώσης της τιμής του. Η κατανάλωση ελαιόλαδου τείνει να γίνει διατροφική συνήθεια για τον μέσο Aμερικανό, όσο το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής κατακτά σταθερά την αγορά προϊόντων διατροφής.

Η αύξηση κατανάλωσης του ελαιόλαδου είναι γρηγορότερη από αυτή των επιτραπέζιων ελιών.

Το εισαγόμενο ελαιόλαδο προμηθεύει σε συντριπτικό ποσοστό την αγορά των ΗΠΑ, έναντι του εγχωρίως παραγόμενου ελαιόλαδου, το οποίο καλύπτει μόνο το 3% της κατανάλωσης. Η παραγωγή όμως εγχώριου ελαιόλαδου αυξάνεται σταδιακά, με τη μάρκα California, Olive Ranch, να κερδίζει ένα επαρκές ποσοστό καταναλωτών.

Παρόλο που στην αγορά ελαιολάδου εμφανίζονται ποικίλες διαφοροποιήσεις του προϊόντος και διακυμάνσεις στην ποιότητά του, εκείνο που συλλήβδην καθορίζει την επιλογή του καταναλωτή είναι η τιμή. Το κριτήριο του κόστους ως κυρίαρχο στις αγοραστικές αποφάσεις του καταναλωτή πηγάζει εν μέρει και από την έλλειψη γνώσης και καταναλωτικής εκπαίδευσης για τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις του ελαιολάδου.

Παράλληλη αύξηση κατανάλωσης πραγματοποιείται στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς τα τελευταία έτη η οποία εντάσσεται σταδιακά στην διατροφή του Αμερικανού καταναλωτή.

Έλλειψη ελέγχου της ποιότητας του ελαιολάδου

Η έλλειψη ελέγχου της ποιότητας του ελαιολάδου, επιβεβλημένου σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, συνιστά θεμελιώδες ζήτημα για την καθιέρωση εθνικών υποχρεωτικών προτύπων στην αγορά ελαιολάδου.

Εντατικός δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας διενεργείται μεν σε κάποιες Πολιτείες και στις περισσότερες μεγάλες μονάδες παραγωγής και συσκευασίας, απουσιάζει δε μια συνεπής υποχρεωτική εθνική ταυτοποίηση προτύπων.

Η επιβολή ποιοτικών προτύπων και η εκπαίδευση των καταναλωτών στην επιλογή πιστοποιημένου ελαιολάδου αποτελούν πρωταρχικά ζητούμενα για την περαιτέρω διείσδυση του ελαιολάδου στην αγορά των ΗΠΑ.

Ποικιλίες ελαιολάδου στην αγορά των ΗΠΑ

Οι βασικές ποικιλίες που συναντώνται στην αγορά των ΗΠΑ είναι:

  • Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο (Extra Virgin Olive Oil, εφεξής EVOO), με οξύτητα μικρότερη ή ίση του 0,8%.
  • Ελαιόλαδο (Olive Oil, εφεξής ΟΟ), με οξύτητα .1.0%.
  • Ελαιόλαδο με ελαφριά γεύση (Light Tasting Olive Oil) με οξύτητα .1.0%.

Στη λιανική αγορά οι καταναλωτές στις ΗΠΑ προτιμούν προϊόντα με σήμανση εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ενώ το παρθένο ελαιόλαδο δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.

Το EVOO είναι το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα και αναλογεί στο 60% των λιανικών πωλήσεων.

H κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ

Η διείσδυση του ελαιολάδου στα νοικοκυριά των ΗΠΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 έτη από 30% σε 50%.

Η κατανάλωση ελαιολάδου στις ΗΠΑ είναι συγκεντρωμένη κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής και κυρίως στις βορειοανατολικές πολιτείες

Στην Βόρειο Αμερική, ήτοι σε ΗΠΑ και Καναδά, η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 1 και 1,5 λίτρο αντίστοιχα, γεγονός που καθιστά εμφανές ότι οι προοπτικές εξέλιξης της κατανάλωσης είναι εξαιρετικά μεγάλες. Ως εκ τούτου, παρόλο που η κατά κεφαλήν κατανάλωση στις ΗΠΑ δείχνει μικρή ως απόλυτο νούμερο, σε όρους ποσοστιαίας κατανάλωσης ανά χώρα, οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την τρίτη θέση παγκοσμίως, καταναλώνοντας περίπου 10.3% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου.

Το ποσοστό αυτό παραμένει μικρό, συγκρινόμενο με την Ιταλία (18.42%) και την Ισπανία (18.24%), ξεπερνάει όμως τους Έλληνες που ενώ έχουν την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση, τους αναλογεί μόλις το 5.2% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Συγκρίνοντας λοιπόν τα σχετικά και απόλυτα νούμερα διαφαίνεται ότι τα περιθώρια αύξησης της κατανάλωσης ελαιολάδου στις ΗΠΑ είναι τεράστια, καθώς, δεδομένου του μεγέθους και του πληθυσμού της χώρας, έστω και μια μικρή αύξηση θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική κατανάλωση.

Σύγχυση των καταναλωτών στην επιλογή ελαιολάδου

Η έλλειψη επαρκούς γνώσης του προϊόντος από τους καταναλωτές συνίσταται στο ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τις ποικιλίες του ελαιολάδου, την ποιότητα και τη διαφορά μεταξύ γεύσεων και περιοχής προέλευσης του προϊόντος. Ενδεικτικό της παραπάνω διαπίστωσης είναι ότι σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές δηλώνουν ότι η επιλογή ελαιολάδου τους δημιουργεί σύγχυση.

Ένα σημαντικό ποσοστό πολύ συχνών και αρκετά συχνών χρηστών ελαιολάδου (37% και 51% αντίστοιχα) φαίνεται να μην δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στη χώρα προέλευσης ή σε συγκεκριμένη μάρκα κατά την επιλογή του προϊόντος. Η αγοραστική σύγχυση σχετικά με τις ποικιλίες του ελαιολάδου περιορίζει την ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού του καταναλωτή με συγκεκριμένο τύπο, μάρκα και χώρα προέλευσης του προϊόντος. Συνεπώς, οι αγοραστικές αποφάσεις ακόμη και των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ελαιόλαδο συχνά ή αρκετά συχνά δείχνουν ότι δεν καθορίζονται από την ποιότητα, την ποικιλία και την χώρα προέλευσης του προϊόντος. Άρα, η τιμή παραμένει ο καθοριστικός γνώμονας των αγοραστών στην επιλογή ελαιολάδου.

89

Η σημαντική προαιρετική αναγραφή στα προϊόντα ελαιολάδου

Η αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση της τιμής του και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αμερικανών για τα οφέλη του στην υγεία.

Από το 2004, η FDA προβλέπει προαιρετική αναγραφή στα προϊόντα ελαιολάδου του εξής ισχυρισμού: «Περιορισμένες και όχι αδιαμφισβήτητες επιστημονικές αποδείξεις συνιστούν ότι η κατανάλωση περίπου 2 κουταλιών σούπας (23 γρ.) ελαιολάδου καθημερινώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο στεφανιαίων καρδιακών νόσων λόγω του μονοακόρεστου λίπους που περιέχει. Για να επιτευχθεί το όφελος αυτό, το ελαιόλαδο θα πρέπει να αντικαταστήσει αντίστοιχη ποσότητα κορεσμένου λίπους και να μην αυξήσει τον συνολικό αριθμό ημερησίας πρόσληψης θερμίδων…».

Στοιχεία από γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτον

Διαβάστε επίσης:

Η αγορά ελαιολάδου στις ΗΠΑ – Οι μεγάλοι παίκτες, τιμές και ανταγωνισμός