Ε.Ε: Για την παραγωγή τυριού και βουτύρου τα 2/3 της παραγωγής γάλακτος

Ε.Ε: Για την παραγωγή τυριού και βουτύρου τα 2/3 της παραγωγής γάλακτος

Τα δύο τρίτα της συνολικής παραχθείσας ποσότητας γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό 67%, χρησιμοποιήθηκαν το 2018 για την παραγωγή τυριού και βουτύρου, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, 156,8 εκατ. τόνοι γάλακτος υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στα γαλακτοκομεία της Ε.Ε και παρήχθησαν 10,3 εκατ. τόνοι τυριού, καθώς και 2,4 εκατ. τόνοι βουτύρου.

Το γάλα που κατευθύνθηκε για κατανάλωση ανήλθε σε 30,1 εκατ. τόνους (περίπου 17 εκατ. τόνοι πλήρες γάλα και 13 εκατ. τόνοι αποκορυφωμένο γάλα) και 3 εκατ. τόνοι σε σκόνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το γάλα κατανάλωσης αντιπροσώπευε περίπου το ένα δέκατο (11%) της συνολικής παραγωγής γάλακτος.

Πρώτη σε παραγωγή τυριών η Γερμανία, η οποία παρήγαγε 2,2 εκατ. τόνους τυριού, ποσοστό που ανέρχεται στο 22% του συνόλου της ΕΕ. Ακολουθούν η Γαλλία (19%) και η Ιταλία (13%).

Το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρα που πλεον δεν ανήκει στην Ε.Ε., παρήγαγε 6,8 εκατ. τόνους γάλακτος κατανάλωσης το 2018, αντιπροσωπεύοντας λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο (23%) του συνόλου της ΕΕ.

Στη χώρα μας η πλειοψηφία (57,1%) του γάλακτος που παραδόθηκε στα γαλακτοκομεία προήλθε από αιγοπρόβατα.