Ε.Ε. και Βραζιλία ζητούν ίσους όρους ανταγωνισμού στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων

Ε.Ε. και Βραζιλία ζητούν ίσους όρους ανταγωνισμού στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων

Η ΕΕ και η Βραζιλία -δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως- υπέβαλαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κοινή πρόταση για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και μέτρα για την επισιτιστική ασφάλεια. Στόχος είναι να περιοριστούν οι στρεβλώσεις της αγοράς, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για τους αγρότες, αλλά και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η Κολομβία, το Περού και η Ουρουγουάη εξέφρασαν ήδη τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία αυτή και είναι συνυποστηρικτές της πρότασης ΕΕ-Βραζιλίας.

Η πρόταση εισηγείται ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του ΠΟΕ μέσω του περιορισμού, ανάλογα με το μέγεθος του αγροτικού τομέα κάθε χώρας, των στρεβλωτικών για το εμπόριο αγροτικών επιδοτήσεων. Η πρωτοβουλία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών: οι ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες θα εξαιρεθούν από τυχόν όρια στις επιδοτήσεις, ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα τους. Άλλες αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν τους αγρότες τους πιο γενναιόδωρα και θα τους δοθεί περισσότερος χρόνος για να προσαρμοστούν. Λόγω της σημασίας του βαμβακιού σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, η πρόταση εξετάζει επίσης τις επιδοτήσεις που στρεβλώνουν το εμπόριο για τον εν λόγω τομέα με τρόπο στοχευμένο, έγκαιρο και φιλόδοξο.

Όσον αφορά τα δημόσια αποθέματα για σκοπούς επισιτιστικής ασφάλειας, η πρόταση υλοποιεί την εντολή της Υπουργικής Διάσκεψης του 2013 για τον συνδυασμό των υφιστάμενων δημόσιων πρακτικών με τους κανόνες του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την πρόταση, οι κανόνες για τα δημόσια αποθέματα θα ενισχυθούν και θα συνοδευτούν από μέτρα για την αποτροπή αρνητικών και στρεβλωτικών συνεπειών για την αγορά.