Ε.Ε: Μείωση της αξίας των ευρωπαϊκών προϊόντων ζωικής παραγωγής το 2015

Ε.Ε: Μείωση της αξίας των ευρωπαϊκών προϊόντων ζωικής παραγωγής το 2015

Πτώση της τάξης του 1,8% παρουσίασε το σύνολο της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2015 σε σύγκριση με το 2014 η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής – Eurostat, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοσημείωτη πτώση της ζωικής παραγωγής.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurostat οι οικονομικοί λογαριασμοί της γεωργίας δείχνουν τα εξής:

Το σύνολο της γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 411,2 δις € σε βασικές τιμές το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2014.

Το 2015, το ισοδύναμο του 60% της αξίας της γεωργικής παραγωγής δαπανήθηκε για την ενδιάμεση ανάλωση (εισροές αγαθών και υπηρεσιών), ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (δηλαδή η αξία της παραγωγής μείον την αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης) ήταν το ισοδύναμο του 40% (ή 164,6 δις ευρώ).

Με 75,2 δισ € (ή 18% του συνόλου της ΕΕ) το 2015, η Γαλλία είχε την υψηλότερη συνολική γεωργική παραγωγή από όλα τα κράτη μέλη, ακολουθούμενη από την Ιταλία (€ 55,2 δις, ή 13%), την Γερμανία (€ 51,5 δις, ή 13%), την Ισπανία (€ 45,5 δις, ή 11%), το Ηνωμένο Βασίλειο (€ 29,6 δις, ή 7%), την Ολλανδία (€ 26,7 δις, ή 6%), την Πολωνία (€ 22,3 δις, ή 5%) και την Ρουμανία (€ 15,5 δις, ή 4%).

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Λετονία (+ 8,8%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+ 5,9%) και την Κύπρο (+ 4,7%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (-9,9%), τη Σλοβακία (-9,7%), την Τσεχία (-8,6%), τη Γερμανία (-7,8%), τη Ρουμανία (-7,4%) και τη Φινλανδία (-7,3 %).

Στην Ελλάδα η συνολική αγροτική παραγωγή για το 2015 ανήλθε στα 10,7 δις, αυξημένη κατά 3,5% σε σχέση με το 2014.

Σημαντική μείωση ζωικής παραγωγής, σχεδόν σταθερή η φυτική παραγωγή

Η μεταβολή στην αξία της γεωργικής παραγωγής επηρεάζεται από τη μεταβολή της τιμής είτε από τη μεταβολή του όγκου (ή από ένα συνδυασμό αυτών). Η μείωση του 1,8% της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2015 σε σύγκριση με το 2014 μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη σημαντική πτώση (κατά 5,5%) της αξίας της ζωικής παραγωγής, της οποίας η μείωση των τιμών κατά 8.5% αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την αύξηση κατά 3,3% του όγκου. Αυτή η συνολική μείωση της αξίας της ζωικής παραγωγής οφείλεται στην απότομη πτώση κατά 14,4% για το γάλα (-15,7% για τις τιμές, + 1,5% για τον όγκο) και κατά 6,5% για τους χοίρους (-10,1% για τις τιμές + 4,0% για τον όγκο ).

Η αξία της φυτικής παραγωγής παρέμεινε σχεδόν σταθερή στην ΕΕ (+ 0,9%) με τις τιμές έως 3,9% και τον όγκο κάτω από 2,9%. Αυξήσεις της τάξης του 7,2% που καταγράφηκαν για τα λαχανικά (+ 7,6% για τις τιμές, -0,4% για τον όγκο) και 10,4% για τα φρούτα (+ 8,1% για τις τιμές, + 2,1% για τον όγκο) αντισταθμίστηκαν μερικώς από τις μειώσεις της τάξης του 5,6% για τα σιτηρά ( -1,9% για τις τιμές, -3.8% για τον όγκο) και 4,6% για κτηνοτροφικά φυτά (+ 1,8% για τις τιμές, -6.3% για τον όγκο).

Το κόστος των γεωργικών εισροών της ΕΕ (ενδιάμεση ανάλωση) εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 1,5% (+ 1,0% για τις τιμές, -2,5% για τον όγκο). Αυτό οφείλεται εν μέρει σε μείωση κατά 7,6% για την ενέργεια και λιπαντικά (-8.5% για τις τιμές, + 1,0% για τον όγκο).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Στέφανος Παπαπολυμέρου, ΠΑΣΕΓΕΣ