μελι

Ε.Ε: Όλο και περισσότερο το εισαγόμενο μέλι – Ουκρανία και Κίνα οι κυριότερες χώρες εισαγωγής

Περισσότερους από 173 χιλιάδες τόνους μέλι αξίας 405,9 εκατ. ευρώ, εισήγαγαν το 2021 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Τρίτες χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat.

Αντίθετα, οι εξαγωγές μελιού από την Ε.Ε. ανήλθαν το 2021 σε 25.500 τόνους με αξία 146,6 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το 2016, οι εισαγωγές μελιού από χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7% σε βάρος, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ προς χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά 10%.

Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας μελιού

Το 2021, 51.900 τόνοι μελιού εισήχθησαν στη Γερμανία από κράτη μέλη εκτός ΕΕ (30% των συνολικών εισαγωγών μελιού εκτός ΕΕ). Αυτό καθιστά τη Γερμανία τον μεγαλύτερο εισαγωγέα μελιού της ΕΕ από τρίτες χώρες, μπροστά από την Πολωνία (32.200 τόνοι, 19%), ακολουθούμενη από το Βέλγιο (25.600 τόνοι, 15%), την Ισπανία (14.500 τόνοι, 8%) και την Πορτογαλία (7.100 τόνοι, 4%).


Η Ουκρανία, η κύρια προέλευση εισαγόμενου μελιού

Οι εισαγωγές μελιού από χώρες εκτός ΕΕ το 2021 προήλθαν κυρίως από την Ουκρανία (53.800 τόνοι ή 31% των συνολικών εισαγωγών μελιού εκτός ΕΕ), ακολουθούμενες από την Κίνα (48.000 τόνοι, 28%), το Μεξικό (15.500 τόνοι, 9%), την Αργεντινή (14.400 τόνοι, 8%) και τη Βραζιλία (7.900 τόνοι, 5%).