ΕΕ-Χιλή: Συμφωνία και νέοι κανόνες στο εμπόριο βιολογικών προϊόντων

ΕΕ-Χιλή: Συμφωνία και νέοι κανόνες στο εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Ευρωπαϊκή Ένωση και Χιλή συμφώνησαν να ακολουθήσουν κοινή πορεία στο εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

Οι νέοι κανόνες θα βασίζονται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης της ισοδυναμίας των κανόνων και των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν οι δύο πλευρές όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή.

Η παρούσα συμφωνία με τη Χιλή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση του εμπορίου βιολογικών προϊόντων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του βιολογικού τομέα στην ΕΕ. Αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της προστασίας των αντίστοιχων βιολογικών λογοτύπων και στην ενίσχυση της ρυθμιστικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής επί θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογική παραγωγή.

Θα εφαρμόζεται στα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ και συγκεκριμένα τα μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, τα ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνεται το μέλι), τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (στα οποία περιλαμβάνεται ο οίνος), τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές, το αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους για καλλιέργεια.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ θα αναγνωρίσει ως ισοδύναμα τα ακόλουθα προϊόντα από τη Χιλή: μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, μέλι, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (στα οποία περιλαμβάνεται ο οίνος), αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόρους για καλλιέργεια.

Η συμφωνία με τη Χιλή αποτελεί την πρώτη από μια «νέα γενιά» συμφωνιών σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων και την πρώτη διμερή αναγνώριση με χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την τελική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.