φυτοφαρμακα-ψεκασμος

Εφαρμογή ψεκασμών: Υποχρεωτική η έγγραφη ενημέρωση κατοίκων και επαγγελματιών

Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων έχει την υποχρέωση σύμφωνα με τη νομοθεσία να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων στο ψεκαστικό νέφος που ενδέχεται να δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή ψεκασμών.

Στο πλαίσιο αυτό και πριν τη διενέργεια ψεκασμού ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να έχει διερευνήσει τις δυνατότητες εφαρμογής μη χημικών μεθόδων και αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών με καλλιεργητικά μέτρα ή την επιλογή ψεκαστικών μέσων που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Ο ψεκασμός πρέπει να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος και τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια (μπεκ), είτε να είναι ειδικού τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles), είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα και κατάλληλα ρυθμισμένα.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής ψεκασμού θα πρέπει να μην πνέει δυνατός άνεμος ενώ σε περίπτωση μεταβολής της έντασης και ειδικά σημαντικής αύξησής του κατά την εφαρμογή, ο ψεκασμός πρέπει να σταματά άμεσα μέχρι τη μείωση της έντασης των ανέμων.

Έγγραφη ενημέρωση κατοίκων και επαγγελματικών

Δύο μέρες πριν από τον χρόνο ψεκασμού ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν στο ψεκαστικό νέφος.

Όταν πρόκειται να γίνει ψεκασμός σε συγκεκριμένο κτήμα πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά, από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, το έντυπο ενημέρωσης ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα. Σκοπός της χρήσης του εντύπου είναι η ενημέρωση των κατοίκων, των λοιπών επαγγελματιών (μελισσοκόμοι, σαλιγκαροτρόφοι και κτηνοτρόφοι), των εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής.

Το έντυπο ενημέρωσης πρέπει να αναρτάται, με ευθύνη του επαγγελματία χρήστη, στις εισόδους κάθε οικήματος ή επαγγελματικού χώρου της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος, καθώς και σε σταθερά (ιδίως κολώνες) ή σε κινητά σημεία (ιδίως πασσάλους), για την ενημέρωση και των περαστικών από την περιοχή.