ΕΦΕΤ: Έλεγχοι σε σχολικά κυλικεία, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΕΦΕΤ: Έλεγχοι σε σχολικά κυλικεία, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Να ξεκινήσουν οι έλεγχοι στα Σχολικά Κυλικεία της ελληνικής επικράτειας ζητά από τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες με επείγον σήμα ο ΕΦΕΤ ενόψει της  έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι έλεγχοι θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους μαθητές προϊόντων από τα Σχολικά Κυλικεία, τα Νηπιαγωγεία και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο των Σχολικών Κυλικείων όσον αφορά την τήρηση των υγειονομικών συνθηκών και τα είδη που μπορούν να τίθενται προς πώληση στα σχολεία.