ΕΦΕΤ: Πόσες καταγγελίες έλαβε από καταναλωτές το 2018 και τι αφορούσαν

ΕΦΕΤ: Πόσες καταγγελίες έλαβε από καταναλωτές το 2018 και τι αφορούσαν

Ένα ισχυρό εργαλείο στη διάθεση των καταναλωτών αποτελεί η λειτουργία της γραμμής επικοινωνίας 11717 και το Κέντρο Λήψης Αναφορών του ΕΦΕΤ, το οποίο λειτουργεί από το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, το έτος 2018, το Κέντρο Λήψης Αναφορών και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ., έλαβαν συνολικά 1.138 καταγγελίες πολιτών.

Το 58,1% των καταγγελιών ήταν επώνυμες ενώ το 41,9% ήταν ανώνυμες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών (85,1%) αφορούσε τρόφιμα ενώ ένα 14,9% αφορούσε σε επιχειρήσεις.

Μόλις το 10,8% των καταγγελιών έγινε με προσκόμιση δείγματος ενώ το 89,2% έγινε χωρίς την προσκόμιση δείγματος. Ωστόσο, ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι η προσκόμιση δείγματος διευκολύνει σημαντικά τη διερεύνηση της καταγγελίας.

Όσον αφορά το είδος των καταγγελιών, αυτές χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: μη ασφαλή τρόφιμα (37,5%), παρουσία ξένου σώματος (15,6%), υπέρβαση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας (4%), μη τήρηση κανόνων υγιεινής (9,8%), Επισήμανση – παρουσίαση (12,1%) και εκδήλωση διαταραχών (7,6%).