ΕΦΕΤ: Τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά το έτος 2018

ΕΦΕΤ: Τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά το έτος 2018

Σε 8.987 ελέγχους προς όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων προχώρησαν οι επιθεωρητές του ΕΦΕΤ το 2018.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα, το 72% των ελέγχων αφορούσε τακτικούς ελέγχους, οι επανέλεγχοι ανήλθαν στο 22,8% και η διαχείριση έκτακτων περιστατικών στο 5,2%.

Οι έλεγχοι ανά κατηγορία επιχειρήσεων κατανέμονται ως εξής :

 • Παρασκευή και συσκευασία τροφίμων : 15,5%
 • Αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων : 4,2%
 • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου : 22,6%
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών : 39,8%
 • Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς : 17,9%

Σε 544 επιχειρήσεις (8% των ελέγχων) διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη συμμόρφωσης. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες :

 • Παροχή υπηρεσιών : 50,2%
 • Παρασκευαστές λιανικής : 16,6%
 • Παρασκευαστές – Συσκευαστές : 14,6%
 • Λιανική : 14,8%
 • Αποθήκευση : 3,8%

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης διακρίνονται στα εξής είδη :

 • Γενική υγιεινή : 41%
 • HACCP : 20,8%
 • Επισήμανση : 19,2%
 • Μη ασφαλή προϊόντα : 10,2%
 • Νοθεία – απάτη : 2,4%

Τα μέτρα που ήδη εφαρμόστηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων είναι τα εξής :

 • Η κατάσχεση ή δέσμευση τροφίμων όταν δεν τηρούνταν τα πρότυπα ασφάλειας ή ποιότητας.
 • Η ανάκληση τροφίμων όταν συνέτρεχαν οι σχετικοί λόγοι.
 • Η ανάκληση έγκρισης σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
 • Η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν στοιχειοθετημένες παραβάσεις της νομοθεσίας.

Συνολικά :

 • Έγιναν 164 κατασχέσεις μη ασφαλών τροφίμων που αφορούσαν 72 τόνους προϊόντων.
 • Ανεστάλη η λειτουργία 4 επιχειρήσεων.
 • Επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις σε 554 επιχειρήσεις και ποινικές κυρώσεις σε 31 επιχειρήσεις.