ανεμογεννήτρια

Εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε δασικές εκτάσεις στη Βαυαρία

Την εγκατάσταση μικρών αιολικών πάρκων στα δάση της Βαυαρίας σχεδιάζει η βαυαρική κυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας το 37% της έκτασης της Βαυαρίας αποτελεί δασικές εκτάσεις, στις οποίες μπορούν να χωροθετηθούν ανεμογεννήτριες, χωρίς να προκληθεί βλάβη στον περιβάλλων βιότοπο και όχληση στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Για την υλοποίηση του σχεδίου χωροθέτησης έχουν ήδη εντοπιστεί 300
κατάλληλες περιοχές στα βαυαρικά δάση (από μία έως και πέντε ανεμογεννήτριες σε κάθε επιλεγμένη τοποθεσία).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ελάχιστη απόσταση μιας ανεμογεννήτριας από τον παρακείμενο οικισμό θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπλάσιο του ύψους της.

Το ένα τρίτο των εξεταζόμενων εκτάσεων βρίσκεται σε δημόσια δάση και τα δύο τρίτα σε ιδιωτικά δάση. Για τους ιδιοκτήτες των δασών, το ετήσιο ενοίκιο για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών δύναται να ανέλθει σε 10.000 ευρώ ανά ανεμογεννήτρια.