Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του μέτρου «Βιολογικές καλλιέργειες

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του μέτρου «Βιολογικές καλλιέργειες

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 40,9 εκατ. €  προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» για το έτος εφαρμογής 2017, ενέκρινε η Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.