130.000 € στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την κατάρτιση-πιστοποίηση γνώσεων χρήσης γεωργικών φαρμάκων

130.000 € στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την κατάρτιση-πιστοποίηση γνώσεων χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Με απόφαση που υπογράφει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΠΕ κ. Θεοφάνης Μπέσης θα διατεθεί το ποσό των 130.000 ευρώ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό την κάλυψη των δαπανών για το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης των παραγωγών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο εθνικός Φορέας για την οργάνωση και λειτουργία της γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης και διαθέτει την εμπειρία, τις υποδομές με διασπορά σε πανελλαδικό επίπεδο και το στελεχικό δυναμικό, για να σχεδιάσει, συντονίσει και να υλοποιήσει τα προγράμματα της κατάρτισης και τις εξετάσεις πιστοποίησης των παραγωγών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποίηση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Δείτε τις ερωτήσεις

Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων: Το Τέλος χωρίς … τέλος