Ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος όρος και με διαφορά -βρέθηκε σε περίπου 100 000 αγγελίες-ήταν...

10 δημοφιλείς όροι που θέλουν οι εργοδότες

Η αγγλική εφημερίδα Guardian κατέφυγε στην Adzuna, μια μηχανή αναζήτησης μικρών αγγελιών, προκειμένου να βρει τους 10 όρους και φράσεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι εργοδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να περιγράψουν τον τύπο του υπαλλήλου που αναζητούν. Ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος όρος και με διαφορά –βρέθηκε σε περίπου 100 000 αγγελίες– ήταν ο όρος «οργανωτικός». Όπως συμβουλεύει η εφημερίδα, «Ένα βιογραφικό που τονίζει ότι είστε συνηθισμένοι να εργάζεστε σκληρά –και ο ενθουσιασμός που επιδεικνύεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης– φαίνεται να αποτελούν καλά στοιχεία».

Ο δεύτερος συχνότερα χρησιμοποιούμενος όρος σύμφωνα με τη μελέτη είναι η «ικανότητα επικοινωνίας». Πράγματι, οι εργοδότες συχνά αναζητούν άτομα που μπορούν να κάνουν μια παρουσίαση με αυτοπεποίθηση, αλλά ίσως και υποψήφιους με ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες. Οι υποψήφιοι μπορεί να χρησιμοποιούν τον όρο αυτό στο βιογραφικό τους, οι εργοδότες όμως περιμένουν από αυτούς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να απαριθμήσουν πρακτικά παραδείγματα των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων.

«Δραστήριος» είναι ο τρίτος συχνότερα χρησιμοποιούμενος όρος, ίσως επειδή οι επιχειρήσεις θέλουν να προσελκύσουν τους πιο πρόθυμους υποψηφίους. «Ανάληψη πρωτοβουλιών» και «δυναμικό άτομο που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες» είναι εναλλακτικές λέξεις τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι στις αιτήσεις τους. Επίσης, ενδέχεται να χρειάζεται να εργάζονται ανεξάρτητα και να διατυπώνουν τις δικές τους ιδέες για έργα που μπορεί να αναλαμβάνει η επιχείρηση.

Άλλοι όροι που περιλαμβάνονται στη λίστα με τους 10 συχνότερους είναι «με προσόντα» και «πτυχίο», ενώ ο όρος «ευέλικτος» απαντά συχνότερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης καθώς οι επιχειρήσεις πασχίζουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους με λιγότερο προσωπικό. Βασικά, οι εργαζόμενοι καλούνται να αναλαμβάνουν περιστασιακά πρόσθετο φόρτο εργασίας χωρίς να δυσανασχετούν.

Οι εργοδότες αναζητούν επίσης άτομα που επιδεικνύουν «δέσμευση», είναι «ενθουσιώδη» και αναφέρουν το «ιστορικό των επιδόσεών τους». Ο τελευταίος όρος σχετίζεται με τις υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και, συνεπώς, οι εργασιακές απαιτήσεις για τους υποψηφίους που θα καλύψουν τέτοιες θέσεις θα είναι μεγαλύτερες.

Ο τελευταίος όρος στον κατάλογο των 10 είναι η «καινοτομία», όρος με τον οποίο οι υποψήφιοι είναι πολύ εξοικειωμένοι, ενδεχομένως όμως χωρίς να είναι σίγουροι για το ακριβές του νόημα. Σε κάποιες περιπτώσεις ο όρος είναι συνώνυμος της δημιουργικότητας και του ανοιχτού πνεύματος, αλλά οι περισσότεροι εργοδότες εννοούν στην πραγματικότητα ότι θέλουν έναν υποψήφιο ο οποίος να μπορεί να επιλύει προβλήματα και να αντιμετωπίζει επιτυχώς δύσκολες προκλήσεις.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα συμπληρώσετε κάποια αίτηση για θέση εργασίας, σκεφθείτε το εάν παρουσιάζετε τα προσόντα σας δεόντως σε ό,τι αφορά τα ακόλουθα σημεία:

Οι 10 συχνότερα χρησιμοποιούμενες λέξεις/όροι:

  1. Οργανωτικός
  2. Ικανότητες επικοινωνίας
  3. Δραστήριος
  4. Με προσόντα
  5. Ευέλικτος
  6. Πτυχίο
  7. Δέσμευση
  8. Ενθουσιώδης
  9. Ιστορικό επιδόσεων
  10. Καινοτόμος

Διαβάστε το άρθρο στην εφημερίδα Guardian εδώ.