ΟΠΕΚΕΠΕ: Ειδική εφαρμογή ενστάσεων για τις περιπτώσεις μείωσης ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ειδική εφαρμογή ενστάσεων για τις περιπτώσεις μείωσης ενισχύσεων

Σύντομα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινήσει τη λειτουργία ειδικής εφαρμογής υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης για τα ειδικά καθεστώτα και ειδικότερα για το βαμβάκι.

Σκοπός της ειδικής εφαρμογής είναι να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης της ενίσχυσης ή κυρώσεων λόγω του ελέγχου.

Η εφαρμογή θα λειτουργήσει κατά τρόπο όμοιο με εκείνον της υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της τηλεπισκόπησης για τη Βασική Ενίσχυση, όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στους κατά τόπους Φορείς και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου με σχετική εκτύπωση, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπισης ανά αγροτεμάχιο, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Ο ενδαιφερόμενος θα έχει την δυνατότητα να προσκομίζει παραστατικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τα τυχόν προβλήματα ανάπτυξης της καλλιέργειας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά την εξέταση των ενστάσεων.

Η εφαρμογή θα δέχεται αιτήματα – ενστάσεις για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.