Κυριότερες ομάδες εισαγόμενων-εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων στην Πολωνία

Κυριότερες ομάδες αγροτικών προϊόντων οι οποίες εξάγονται στην Πολωνία είναι οι :

  • Φρέσκοι Καρποί και Φρούτα με 36,5 εκ.Ευρώ
  • Καρποί-Φρούτα Παρασκευασμένα με 26,8 εκ.Ευρώ
  • Ρύζι με 8,9 εκ.Ευρώ
  • Λαχανικά με 5,2 εκ.Ευρώ

Κυριότερες ομάδες αγροτικών προϊόντων οι οποίες εισάγονται από την Πολωνία:

  • Κρέατα με 27,9 εκ.Ευρώ
  • Ζάχαρη-Ζαχαρώδη Προϊόντα με 14,9 εκ.Ευρώ
  • Λαχανικά με 11,1 εκ.Ευρώ

Εισαγωγές ελληνικών κρασιών

Με 0,5% ποσοστό επί του συνόλου των πολωνικών εισαγωγών οίνου τα ελληνικά κρασιά έχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, στην πολωνική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι ισχυρές οινοπαραγωγές χώρες.

Παρά το ισχυρό πολωνικό τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, τα ελληνικά κρασιά δεν είναι γνωστά στην Πολωνία, στην αγορά της οποίας κυριαρχεί η κατανάλωση ημίγλυκων και ημίξηρων οίνων, χαρακτηριστικά που έχουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά κρασιά, σε μια χώρα που αρχίζει να αποκτά κουλτούρα κατανάλωσης.

Διαβάστε επίσης:

Πολωνία: Που οφείλεται το μικρό μερίδιο στην εισαγωγή ελληνικών κρασιών