Εισαγωγές πορτοκαλιών στη Γερμανία – Η θέση της χώρας μας

Εισαγωγές πορτοκαλιών στη Γερμανία – Η θέση της χώρας μας

Συνολικά το 2014 το 91,6% των εισαγωγών πορτοκαλιών στη Γερμανία προήλθε από χώρες – μέλη της ΕΕ, μειωμένες κατά 29,4% έναντι των εισαγωγών του 2013.

Αναλυτικότερα:

Η Ισπανία είναι η κυριότερη χώρα εξαγωγής πορτοκαλιών στη Γερμανία. Το 2014 το ποσοστό εισαγωγών από Ισπανία ανήλθε στο 79,9%, σημειώνοντας μεγάλη πτώση -30% σε σχέση με το 2013.

Ακολουθούν η Ιταλία και η Ν. Αφρική με πολύ μικρότερα ποσοστά μεριδίου (7,3% και 5,3% αντίστοιχα). Να σημειωθεί ότι και για τις χώρες αυτές παρατηρήθηκε για το 2014 σημαντική πτώση στις εξαγωγές τους προς Γερμανία ( – 28,2% και -24,6%).

Το ελληνικό μερίδιο αγοράς ανιστοιχούσε σε 4% και ήταν μειωμένο κατά 10,2% έναντι του 2013.