Ελληνικό ελαιόλαδο στη ρωσική αγορά – Απαιτήσεις εισαγωγής

Ελληνικό ελαιόλαδο στη ρωσική αγορά – Απαιτήσεις εισαγωγής

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λίγο λιγότερο από 14 κιλά φυτικά έλαια καταναλώνει το χρόνο ένας μέσος Ρώσος πολίτης, ποσότητα η οποία φαίνεται να αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο.

Το α΄ εξάμηνο 2016 οι συνολικές ρωσικές εισαγωγές ελαιολάδου διαμορφώθηκαν σε 32,8 εκ. δολ. ΗΠΑ, με τις εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου να αποτελούν το 80% επί των συνολικών και να ανέρχονται σε 26,3 εκ. δολ. ΗΠΑ.

Πρώτη η Ισπανία

Κατά την τελευταία τριετία την πρώτη θέση στους προμηθευτές της Ρωσίας παρθένου ελαιολάδου  καταλαμβάνει η Ισπανία με μερίδιο σταθερά άνω του 50%, και ακολουθεί στη 2η θέση η Ιταλία με μερίδιο που κινείται γύρω στο 30% και στην 3η θέση η Ελλάδα με μερίδιο που κυμαίνεται από 10-15%. Οι πρώτες πέντε θέσεις συμπληρώνονται με την Πορτογαλία και την Τυνησία (εκτός από το 2013, οπότε την 5η θέση κατέλαβε η Τουρκία, αφήνοντας την Πορτογαλία εκτός πεντάδας), οι οποίες, ωστόσο, καταλαμβάνουν εξαιρετικά χαμηλά μερίδια επί των συνολικών εισαγωγών.

Δραματική μείωση το 2015

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η Ρωσία το 2015 κατέλαβε την 16η θέση μεταξύ των αγοραστών ελληνικού παρθένου ελαιολάδου, απορροφώντας μερίδιο της τάξης του 0,6%. Η επίδοση αυτή συνιστά σαφή επιδείνωση σε σχέση με το 2014, οπότε η Ρωσία είχε καταλάβει την 5η θέση με μερίδιο 2,6% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου. Σε απόλυτα μεγέθη, το 2015 η Ελλάδα εξήγαγε στη Ρωσία παρθένο ελαιόλαδο αξίας 3,4 εκ. ευρώ και ποσότητας 660 τόνων, παρουσιάζοντας δραματική μείωση κατά 46% και 52% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2014: αξία 6,3 εκ. ευρώ και ποσότητα 1.391 τόνοι).

Η εικόνα αυτή φαίνεται να διορθώνεται κατά το α΄ εξάμηνο του 2016, οπότε οι ελληνικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Ρωσία εμφάνισαν θεαματική άνοδο της τάξης του 121% σε αξία και 109% σε ποσότητα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Δημοφιλής συσκευασία

Δημοφιλής συσκευασία με την οποία πωλείται το ελαιόλαδο στη ρωσική αγορά είναι η γυάλινη των 500 ml, με αυτή των 250 ml να ακολουθεί. Η μέση τιμή που διατίθεται η συσκευασία των 500 ml ανέρχεται σε 6,5-8,5 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή εντός της Ρωσίας και το κατάστημα όπου διατίθεται το προϊόν.

Αντίθετα με ότι συμβαίνει σε άλλες Δυτικές χώρες, στη Ρωσία, δεν υπάρχει νομοθεσία που να διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών τύπων ελαιολάδου.

Απαιτήσεις εισαγωγής ελαιολάδου στη ρωσική αγορά

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξαγωγές ελαιολάδου στη Ρωσική Ομοσπονδία, απαιτείται τα φορτία να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity), η οποία εκδίδεται από φορείς εξουσιοδοτημένους να προβαίνουν σε πιστοποίηση.

Η διαδικασία πιστοποίησης προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί μία ιδιαιτέρως πολύπλοκη διαδικασία, καθώς οι ισχύοντες κανονισμοί μεταβάλλονται συνεχώς, η πληροφόρηση διατίθεται μόνο στη ρωσική, όλες οι φόρμες και αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν πρέπει να είναι επίσης στη ρωσική, ενώ τα πάσης φύσεως γραφειοκρατικά εμπόδια είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Γι αυτό το λόγο την διεκπεραίωση της πιστοποίησης, αναλαμβάνουν συνήθως είτε οι εισαγωγείς των προϊόντων είτε συμβουλευτικές εταιρείες με πλούσια εμπειρία και καλές προσβάσεις στη ρωσική δημόσια διοίκηση.

Σήμανση προϊόντος

Η πληροφόρηση που οφείλει να περιλαμβάνει η ετικέτα περιορίζεται μόνον στα απαραίτητα για την προστασία του καταναλωτή. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την διακίνηση διαφόρων τύπων πρόσμιξης ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια (ενίοτε με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λάδι≈5%) προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους αγοράς τους και να εξασφαλιστεί ευρύτερη ομάδα καταναλωτών.

Γενικά, τα λίπη και λάδια που εισάγονται στην Ρωσία οφείλουν να περιλαμβάνουν στην ετικέτα, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες στην ρωσική γλώσσα:

  • Επωνυμία και είδος του προϊόντος
  • Χώρα προέλευσης και κατασκευαστής (το όνομα της εταιρείας μπορεί να εκφραστεί με λατινικά γράμματα)
  • Βάρος ή όγκο του προϊόντος
  • Συστατικά συμπεριλαμβανομένων και τυχών προσθέτων
  • Διατροφική αξία (θερμίδες, βιταμίνες – για προϊόντα που προορίζονται για παιδιά, χρήση για ιατρικού σκοπούς, και για δίαιτα)
  • Συνθήκες αποθήκευσης (για προϊόντα με περιορισμένη διάρκεια ζωής ή τα οποία οφείλουν να διατηρηθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες)
  • Διάρκεια ζωής (ημερομηνία παραγωγής – λήξης)
  • Μέθοδος παραγωγής (για προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά)
  • Συμβουλές χρήσης
  • Ενδείξεις / Αντενδείξεις αναφορικά με τη χρήση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, στις οποίες υπόκειται η παραγωγή, εισαγωγή και διακίνηση ελαιολάδου στη Ρωσία περιγράφονται στον Τεχνικό Κανονισμό της Τελωνειακής Ένωσης τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δασμοί, ΦΠΑ, έξοδα τελωνείου

Ο δασμός που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή ελαιολάδου στην Ρωσία διαμορφώνεται βάσει Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας σύμφωνα με τον πίνακα:
657456
Ο Φ.Π.Α. για όλα τα καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα αρωματοποιίας ανέρχεται σε 10%, και επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας, η οποία διαμορφώνεται ως το άθροισμα:
α) της αξίας του φορτίου, όπως δηλώθηκε στο τελωνείο
β) των δασμών

Κατά την εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία χρεώνονται κόστη για την διεκπεραίωση της κάθε διασάφησης (έξοδα τελωνείου) ανάλογα με το ύψος της τελωνειακής αξίας του εμπορεύματος.

Σε περίπτωση που η τελωνειακή διασάφηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, υπάρχει έκπτωση 25% επί των εξόδων τελωνείου.

Σε αυτά τα κόστη θα πρέπει να προστεθεί και η αμοιβή του εκτελωνιστή, η οποία κατά μέσο όρο ανέρχεται σε περίπου 210-280 ευρώ.