Εισαγωγή νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον ΕΛΓΑ

Εισαγωγή νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον ΕΛΓΑ

Στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διατριβής* στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία μελετά την εισαγωγή νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς επίσης και τη δημιουργία ηλεκτρονικής ενημερωτικής σελίδας των καλλιεργειών στον ΕΛ.Γ.Α, οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής (εξαιρούνται οι κτηνοτρόφοι) μέσω της συμπλήρωσης σύντομου ερωτηματολογίου.

Η έρευνα αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του οργανισμού και ειδικότερα στην απλοποίηση και επίσπευση του παρεχόμενου έργου μέσω της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας. Η καινοτομία του εγχειρήματος αυτού εκφράζεται με τη δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας των καλλιεργειών και έχει ως στόχο την διαδικτυακή πηγή πληροφοριών παρέχοντας άμεση πρόσβαση στην πλούσια γεωργική παραγωγή της Ελλάδας από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για να είναι εφικτό αυτό πρέπει να τροφοδοτείται με τα στοιχεία της πορείας όλων των σημαντικών καλλιεργειών ανά νομό – κυριότερες καλλιέργειες, καλλιεργήσιμα στρέμματα, αναμενόμενες και τελικές στρεμματικές αποδόσεις, στάδια ανάπτυξης, ζημιογόνα αίτια και ζημιωθείσες καλλιέργειες, έκταση ζημιάς, εξέλιξη ζημιάς και να συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και σύντομο. Η συμβολή σας θα είναι σημαντική στα αποτελέσματα της έρευνας.

*Τίτλος μεταπτυχιακής μελέτης: «Αναβάθμιση των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα: εκσυγχρονισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του εκτιμητικού έργου» – Τσιώκου Βασιλική, Γεωπόνος