Απαγορευμένες ουσίες και επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων κατά την εισαγωγή τροφίμων-ποτών στην Ιαπωνία

Απαγορευμένες ουσίες και επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων κατά την εισαγωγή τροφίμων-ποτών στην Ιαπωνία

Κατά την εισαγωγή τροφίμων και ποτών στην Ιαπωνία, το φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από χημική ανάλυση του προϊόντος.

Δείτε παρακάτω τις απαγορευμένες και οι επιτρεπτές ουσίες, τα όρια υπολειμμάτων (MRL’s) καθώς και τα όρια ανιχνευσιμότητας συγκεκριμένων ουσιών. Εάν αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται, τότε το φορτίο δεσμεύεται και είτε επανεξάγεται είτε οδηγείται προς καταστροφή.