Μελισσοκομία

Εκπαίδευση μελισσοκόμων από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων σε ολόκληρη τη χώρα από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδεύσεων μπορεί να είναι οι εξής:

 • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 • Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 • Μελισσοκομικά φυτά
 • Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
 • Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 • Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
 • Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 • Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ)
 • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ)

Για την επιλογή των τόπων διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων λαμβάνεται υπόψη το μελισσοκομικό ενδιαφέρον, ο αριθμός των μελισσοκόμων καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την απόφαση στις 20 Ιουλίου 2019.