Εκπαιδευτές Νέων Γεωργών: Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης

Εκπαιδευτές Νέων Γεωργών: Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης

Αναρτήθηκε από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ο προσωρινός πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων εκπαιδευτών Νέων Γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020.

Ενστάσεις κατά της απόφασης μπορούν να κατατεθούν εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από 20-08-2019.

Δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης εδώ.