Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους/παραγωγούς γάλακτος 6 νησιών του Αιγαίου

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους/παραγωγούς γάλακτος 6 νησιών του Αιγαίου

Το σύνολο της έκτακτης στήριξης που αναλογεί στη χώρα μας θα δοθεί σε κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προβλήματα εξαιτίας των αθρόων προσφυγικών ροών.

Συγκεκριμένα, το ποσό των 1,68 εκατ. € θα κατανεμηθεί σε παραγωγούς όλων των ειδών γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, αίγειο) που δραστηριοποιούνται στα νησιά:

  • Σάμος,
  • Χίος,
  • Μυτιλήνη,
  • Κως,
  • Λέρος και
  • Μεγίστη

Στόχος είναι η άμεση ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας και εκτατικής (μη ενσταυλισμένης) παραγωγής.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ενισχύονται:

  • για τα βοοειδή στο σύνολό τους με 80 €/ζώο,
  • για τα αιγοπρόβατα με 3,99 € για κάθε θηλυκό παραγωγικό ζώο (προβατίνα ή/και αίγα).