Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νέας έκθεσης...

Έκθεση Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων

Την  Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νέας έκθεσης του Μουσείου Ορυκτών και Πετρωμάτων Ελλάδος Καθηγήτριας Ελευθερίας Δάβη. Η εκδήλωση των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο (Γεωργικό Μουσείο) και στην εκδήλωση θα παραστεί η Ομ. Καθηγήτρια Ελ. Δάβη.