Εκτός Γεωργοπεριβαλλοντικών Προγραμμάτων όσοι επιλέξουν το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Εκτός Γεωργοπεριβαλλοντικών Προγραμμάτων όσοι επιλέξουν το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα Γεωργοπεριβαλλοντικά Προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπυξης 2014-2020. Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός κ. Γ. Τσιρώνης απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, Β. Κεγκέρογλου, σχετικά με το πότε θα γίνουν οι πληρωμές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με εκτίμηση του υφυπουργού τα χρήματα που τελικά θα δοθούν στους δικαιούχους του Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας θα είναι πολύ λιγότερα από 220 εκατ. €, επειδή κάποιοι από τους δικαιούχους τελικά αποφασίσουν να μην ενταχθούν στο Πρόγραμμα της Βιολογικής, αφού εαν ενταχθούν, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε άλλο γεωργοπεριβαλλοντικό Πρόγραμμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 υπάρχουν επιτρεπόμενοι συνδυασμοί σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης μεταξύ των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»και 11 «Βιολογική Γεωργία», όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Επιτρεπόμενοι συνδυασμοί σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης μεταξύ των δεσμεύσεων της δράσης 10.1.4 “Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα” και των άλλων δράσεων του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικές – κλιματικές ενισχύσεις” και 11 “Βιολογική Γεωργία” του ΠΑΑ 2014 -2020.

10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
10.1.2 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
10.1.7 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
10.2.2 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών στη γεωργία
11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία
11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στην κτηνοτροφία
11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
11.2.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στην κτηνοτροφία

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα στο 11’30