Εκτός μειονεκτικών περιοχών 48 πρώην κοινότητες του Νομού Ιωαννίνων. Γιατί;

του Χριστόδουλου Μπαλτογιάννη – Πρόεδρος του Δ.Σ Γ.Α.Σ “ΕΝΩΣΗ αγροτών”

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόταση της επιτροπής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών η οποία επεξεργάζεται τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε να χαρακτηριστούν μειονεκτικές περιοχές και σύμφωνα με την πρόταση αυτής απεντάσσονται 48 πρώην κοινότητες του Νομού Ιωαννίνων.

Οι παραπάνω κοινότητες μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν μειονεκτικές, αφού πληρούσαν, όλα τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό αυτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, αντίθετα μάλιστα έχουν ήδη περιέλθει σε δυσμενέστερη με την προηγούμενη κατάσταση, όπως π.χ. μετά την κατασκευή των μεγάλων οδικών αρτηριών ( Εγνατίας Οδού και Ιόνιας Οδού ) το χειμώνα πλημμυρίζουν όλες οι όμορες και όχι μόνο, κοινότητες αυτής για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα με τις καλλιέργειες, αλλά και τη βόσκηση των ζώων, με την κατάργηση του ΤΟΕΒ Ανατολής – με απόφαση της τότε Νομαρχίας Ιωαννίνων – από τον οποίο αρδευόταν μεγάλο μέρος των αγροτεμαχίων του λεκανοπεδίου, την επιχωμάτωση των καναλιών και καναλέτων έχουν πάψει πλέον να υπάρχουν αρδευόμενα  εδάφη στις περιοχές που εξυπηρετούνταν από τον ΤΟΕΒ Ανατολής.

Και πλέον όλων των παραπάνω προβλημάτων είναι δεδομένη η ανεργία που υπάρχει στην περιοχή, το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων του νομού.

Ποια λοιπόν κριτήρια λήφθηκαν υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (π.χ. εδαφολογική σύνθεση του εδάφους των συγκεκριμένων κοινοτήτων, ποιες καλλιέργειες ευδοκιμούν και ποιές όχι ή είναι μόνο χορτολίβαδα, ποιές οι ανάγκες της κτηνοτροφίας, και τελικά ποια η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων στο νομό).

Έχει ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος έχει χαρακτηριστεί σαν natura με όποιες επιπτώσεις συνεπάγεται αυτό;

Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπολογίζεται, ο Νομός Ιωαννίνων, ο εκ των πλέον προβληματικών Νομών της Ελλάδας, στους προνομιούχους Νομούς της χώρας, με αποτελέσματα δυσμενέστατα για τον αγροτικό κόσμο, τόσο από την περικοπή των αποζημιώσεων, όσο και των προγραμμάτων που ισχύουν και θα ισχύσουν κ.λ.π.

Διαμαρτυρόμενοι έντονα για τον δυσμενέστατη μεταχείριση και τον απαράδεκτο  αποκλεισμό, του πιο φτωχού νομού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούμε,  τους τοπικούς βουλευτές, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους των περιοχών που αποκλείονται και όλους  όσους μπορούν να βοηθήσουν να συστρατευθούν μαζί μας, ώστε να μην απενταχθούν οι προτεινόμενες κοινότητες και όλος ο νομός να παραμείνει ορεινός και μειονεκτικός όπως μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν.