Πρόγραμμα για την ιστορική ανάδειξη του ιστορικού ελαιώνα της Άμφισσας...

Ανάδειξη του ιστορικού ελαιώνα της Άμφισσας

Πρόγραμμα για την ιστορική ανάδειξη του ιστορικού ελαιώνα της Άμφισσας ξεκινά ο δήμος Δελφών.

Ο ελαιώνας είναι προστατευόμενη περιοχή Natura και αποτελεί βασικό στοιχείο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. Το ιστορικό μονοπάτι που οδηγεί προς το μαντείο των Δελφών, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, διέρχεται μέσα από τον ιστορικό ελαιώνα.

Ο ελαιώνας της Άμφισσας είναι μια παραδοσιακή, μη γραμμική καλλιέργεια ελαιοδένδρων στην Κεντρική Ελλάδα. Τα ελαιόδενδρα είναι μεγάλης ηλικίας και πολλά από αυτά είναι άνω των 150 ετών . Έχουν βαθιές πτυχές στους κορμούς τους και μια καλά ανεπτυγμένη κόμη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το ύψος τους ξεπερνά τα 10 μέτρα.

Γιώργος Κεραμιτζόγλου, ΣΚΑΪ