Έλεγξε εάν το αγροτεμάχιο που δήλωσες στην Ε.Α.Ε. ανήκει σε δασική έκταση

Έλεγξε εάν το αγροτεμάχιο που δήλωσες στην Ε.Α.Ε. ανήκει σε δασική έκταση

Τη δυνατότητα να ελέγξουν εαν τα αγροτεμάχια που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 επικαλύπτονται με τους Δασικούς Χάρτες έχουν οι παραγωγοί μετά από έλεγχο που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόσβαση στο σύστημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται είτε μέσω των κωδικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης ή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στο φορέα που υποβλήθηκε η αίτηση. Ωστόσο, πολλοί παραγωγοί μας ενημέρωσαν και το εξακριβώσαμε και οι ίδιοι, ότι το σύστημα δεν δέχεται τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Εφόσον δεν αντιμετωπίσετε πρόβλημα για την είσοδό σας στο σύστημα, για να δείτε τα αποτελέσματα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

>Μενού Προεκτυπώσεις

>Αγροτεμάχια – Στάβλοι

>Επικ/ψεις με Δασικά από αποσφαλ.

Εφόσον εντοπίσετε προβλήματα επικαλύψεων, για την ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη πατήστε εδώ.