Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοφαρμάκων από το Μπενάκειο

Στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανατίθεται το έργο του προγράμματος «Φυτοφάρμακα – Υπολείμματα», για την περίοδο 1ης Μαΐου 2014 έως 30 Απριλίου 2015.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 530.000 ευρώ, αποσκοπεί στην διενέργεια επίσημων ελέγχων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν αυτά βρίσκονται εντός των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση των καταναλωτών στα υπολλείματα φυτοφαρμάκων.

Το εξειδικευμένο εποχικό προσωπικό που θα προσληφθεί, θα απασχοληθεί στο Ειδικό Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στα Εργαστήρια Ελέγχου Υπολειμμάτων των Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Βόλου και Πειραιά και στο Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.