Έλεγχοι μέσω διασταύρωσης στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Έλεγχοι μέσω διασταύρωσης στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς θα είναι δυνατή πλέον η διασταύρωση στοιχείων μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συσχέτιση των στοιχείων που διαθέτουν οι δύο Οργανισμοί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα ευρήματα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν τα κλιμάκια τους, θα ενισχύσει την περιφρούρηση της διατροφικής ασφάλειας αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα παράνομες και παράτυπες πρακτικές.

Συγκεκριμένα, τα συστήματα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που θα συνεργάζονται πλέον με τις βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι:

  • Το «ΑΡΤΕΜΙΣ», η διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας καταχωρούνται στοιχεία από τις υπόχρεες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του γάλακτος και του κρέατος  (παραγωγή, ισοζύγια, εμπορία, σφαγές, κ.λπ.)
  • Το «i-AGRO», το πληροφοριακό σύστημα που πρόσφατα αναπτύχθηκε για την ολοκληρωμένη διαχείριση (νέα πρότυπα AGRO 2) και επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση δεδομένων εφαρμογής και πιστοποίησης, που τηρούνται από κάθε πιστοποιημένη γεωργική εκμετάλλευση / επιχείρηση. Επιπλέον, περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και τα ευρήματα από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης και τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.