ΕΛΓΑ: Παράταση στην πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

ΕΛΓΑ: Παράταση στην πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Τρίμηνη παράταση δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν καταβάλλει το ποσό της εισφοράς μέχρι σήμερα 31 Μαρτίου, μπορούν να το καταβάλλουν εμπρόθεσμα έως την 30η Ιουνίου 2021.