αιτηση

ΕΛΓΑ: Προθεσμία 25 ημέρες για Προσωρινή Δήλωση Ζημιάς

Σε 25 αντί για 15 ημέρες που προβλέπονταν μέχρι σήμερα, θα ανέρχεται η προθεσμία για την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων ζημιάς φυτικής παραγωγής, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει για όλες τις ενεργές αναγγελίες ζημιάς, καθώς και όσες εγκριθούν στο εξής για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας.

Διαδικασία

Στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. έχει αναρτηθεί η Προσωρινή Δήλωση Ζημιάς την οποία οι παραγωγοί μπορούν να εκτυπώνουν και να συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Τις συμπληρωμένες Δηλώσεις – που μπορούν να παραλαμβάνουν κενές και από ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων – αφού τις συμπληρώσουν θα τις εναποθέτουν σε προβλεπόμενα διαμορφωμένα σημεία προκειμένου να πρωτοκολληθούν.

Εναλλακτικά αφού τις εκτυπώσουν και τις υπογράψουν, να τις σαρώσουν (σε σκάνερ) και να τις αποστείλουν με e-mail στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.

Για τις προσωρινές αυτές δηλώσεις δεν θα καταβάλλονται τέλη εκτίμησης, τα οποία θα καταβληθούν όταν υποβληθούν οι οριστικές δηλώσεις ζημιάς φυτικού. Όλες οι πρόσφατες αναγγελίες ζημιάς είναι αναρτημένες εδώ.