ΕΛΓΑ: Στείλτε μας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

ΕΛΓΑ: Στείλτε μας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

Με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους αγρότες και σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του, ο ΕΛ.Γ.Α. ζητά από τους ασφαλισμένους του καθώς και από φορείς, ομάδες και οργανώσεις τους, παρατηρήσεις και προτάσεις, για τροποποιήσεις, βελτιώσεις, συμπληρώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του Οργανισμού.

Νομοθετικό πλαίσιο: Νόμοι Ν. 1790/1988, Ν. 3877/2010 και Κανονισμοί Φυτικού και Ζωικού ΕΛ.Γ.Α.

Τις προτάσεις σας μπορείτε να τις στέλνετε ηλεκτρονικά στο mail:  protaseis@elga.gr, μέχρι  τέλος του 2017.