Οι Έλληνες προτιμούν τα ελληνικά κρασιά

Οι Έλληνες προτιμούν τα ελληνικά κρασιά

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ισοζυγίου που αποστέλλεται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ προκύπτει ότι ο καταναλούμενος όγκος οίνων στη χώρα μας την περίοδο 2013/14 παρουσίασε υποχώρηση της τάξης του 4,22% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Σε σχέση με το μέσο όρο πενταετίας, η κατανάλωση οίνου, εμφανίζεται μειωμένη κατά 2,36% , ενώ με βάση το μέσο όρο από το 2000/2001 έως το 2012/2013, η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη κατά 9,11%.

Υψηλός βαθμός αυτοκατανάλωσης

Η σύγκριση του μεγέθους της κατανάλωσης με την ετήσια παραγωγή οίνου και των αποθεμάτων εξακολουθεί να επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει διαχρονικά υψηλό βαθμό αυτοκατανάλωσης των οίνων που παράγει, δεδομένου ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της κινούνται σε χαμηλά ποσοστά (5,59% εισαγωγές – 7,23% εξαγωγές, σε σχέση με τον παραγόμενο όγκο).

Ο βαθμός αυτοκατανάλωσης με τον συνυπολογισμό των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται αρκετά υψηλός για την περίοδο 2013/2014, σε ποσοστό 92,8%.